Skip to content

Organizers and sponsors

Organizers and scientific comittee

María D. Mayán Santos (Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). CHUAC-SERGAS)

Manuel Becerra Fernández (Department of Biology, Facultade de Ciencias and Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA), Universidade da Coruña)

Elena Pazos (Department of Chemistry, Facultade de Ciencias and Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA), Universidade da Coruña)

Co-organizers:

Marta Barturen Gómez (INIBIC, A Coruña)

Alexander Carneiro Figueira (INIBIC, A Coruña)

Paula Carpintero Fernández (INIBIC, A Coruña)

Alejandro García Yuste (INIBIC, A Coruña)

Amanda Guitián Caamaño (INIBIC, A Coruña)

Iñaki López Díaz (INIBIC, A Coruña)

Marina Rodríguez Candela-Mateos (INIBIC, A Coruña)

Tania Montes Morado (INIBIC, A Coruña)

Adrián Varela Vázquez (INIBIC, A Coruña)

Eloy Almenar Pérez (INIBIC, A Coruña)

Raúl Fontelo Rodríguez (INIBIC, A Coruña)

Sponsors:

xunta galicia
IN607B2020/12